Menu Sluiten

Over de praktijk

Opsis Oogziekenhuis respecteert uw privacy en verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening. Opsis Oogziekenhuis deelt patiëntgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk blijkt en zal persoonlijke informatie niet aan derde partijen, die niet verbonden zijn aan Opsis Oogziekenhuis, ter beschikking stellen.

Patiëntgegevens worden niet langer dan nodig bewaard en deze worden met alle mogelijke middelen en maatregelen beveiligd tegen inzage van onbevoegden. Indien er geen behandelovereenkomst gesloten is, vragen de medewerkers van Opsis toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens. Verder informeert Opsis Oogziekenhuis haar patiënten indien Opsis bijzondere handelingen met de persoonsgegevens wenst te verrichten.

In het privacyreglement van Opsis Oogziekenhuis staat omschreven wat er met de persoonsgegevens gebeurt die bij Opsis geregistreerd zijn.

Patiënten portaal